menutop

belt

ZAREJESTRUJ SIĘ
Wpisz Login :*
kobieta
mężczyzna


Hasło:*

Powtórz Hasło:*
Wpisz adres e-mail:*


Wybierz województwo:


Wpisz miasto:

  * - pola wymagane

Regulamin Wymagam.pl
Regulamin
Aby zarejestrować się, musisz zapoznać się i zaakceptować nasz regulamin

Regulamin portalu "Wymagam.pl"


Regulamin serwisu Wymagam.pl
1.Definicje
1.1.Regulamin – regulamin serwisu Wymagam.pl
1.2.Serwis - Wymagam.pl – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.wymagam.pl
Serwis jest prowadzonym w języku polskim konsumenckim serwisem opiniotwórczym. W ramach Serwisu możliwe jest założenie Konta (profilu) poprzez który możliwie jest dodawanie recenzji, opinii i wypowiedzi na temat produktów i/lub usług oraz innych informacji o produktach, usługach umieszczanych w ramach Serwisu.
1.3.Konto – profil utworzony przez Użytkownika i dla niego prowadzony w ramach Serwisu. Konto zawiera unikalną nazwę zwaną Loginem, chronioną hasłem Użytkownika. W ramach profilu gromadzone są dane Użytkownika wraz z informacjami o jego działaniach w ramach Serwisu. Tworząc Konto, Użytkownik akceptuje Regulamin.
1.4.Użytkownik – podmiot który akceptując i spełniając warunki Regulaminu założył Konto w Serwisie Wymagam.pl
1.5.Gość Serwisu – podmiot, który akceptując i spełniając warunki Regulaminu przegląda zawartość Serwisu, bez uczestnictwa w postaci założenia/zalogowania się w ramach Konta. Gość serwisu może dodawać opinie, jednak w miejsce loginu pojawia się numer IP Gościa.
2.Postanowienia ogólne
2.1.Użytkownik i/lub Gość Serwisu korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
2.2.W ramach Serwisu na zasadach niniejszego Regulaminu portal Wymagam.pl świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnianiu Użytkownikom miejsca na serwerze oraz udostępnia aplikację umożliwiającą założenie i prowadzenie Profilu .
2.3.Serwis, właściciel serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkowników treści i także inne materiały w ramach Serwisu.
2.4.Użytkownik/Gość Serwisu, odwiedzający Serwis oraz jego podstrony nie wniesie żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
2.5.Umieszczenie przez Użytkowników treści w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich udostępnieniem publicznym.
2.6.Logo i nazwa Serwisu Wymagam.pl są zastrzeżone.
2.7.Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań w celu optymalnego i nieprzerwanego działania Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania a także modyfikacji zawartości Serwisu z powodów technicznych.

3.Prawa i Ograniczenia
3.1.Zabrania się umieszczania przez Użytkowników treści niezgodnych z obowiązującym Prawem Polskim, Prawami Człowieka, Prawami Pacjenta.
3.2.Szczególnie niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści społecznie uznawanych za obraźliwe, dyskryminujące, naganne moralnie a także przeznaczone dla użytkowników pełnoletnich.
3.3.Zabrania się umieszczania oraz przekazywania wszelkiego rodzaju oprogramowania mającego na celu wyrządzenie szkód Użytkownikom i/lub Gościom Serwisu jak i samemu Serwisowi.
3.4.Zabrania się wykorzystywania Serwisu, danych zamieszczanych w ramach profili Użytkowników do rozpowszechniania, umieszczania wszelkiego rodzaju przekazów reklamowych (w tym uznawanych za kryptoreklamę, SPAM) lub do wykorzystywania i/lub kopiowania danych umieszczonych w ramach Serwisu do jakichkolwiek innych komercyjnych celów.
3.5.Serwis Wymagam.pl zastrzega sobie prawo do ostrzegania, żądania modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz do blokowania Konta Użytkownika szczególnie w przypadkach gdy:
- Użytkownik łamie prawa autorskie innych, umieszcza opinię, która nie dotyczy przypisanego doń produktu/usługi, i/lub ma charakter spamu.
3.6.Użytkownik umieszczając w ramach Serwisu dane podlegające Ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do właściciela Serwisu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie ich w ramach działalności Serwisu przez właściciela a także na ich usunięcie.
3.7.Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu, w tym przypadku wcześniej zamieszczone przez niego opinie, recenzje, i inne materiały będą posiadały adnotację o usunięciu konta autora.
3.8.Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

4.Postanowienia końcowe
4.1.Użytkownik Serwisu deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraził jego akceptację.
4.2.Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4.3Regulamin (oraz jego zmiany) wchodzą w życie w momencie ich publikacji w ramach Serwisu.

tlo